hava
DOLAR 17,9209 % % 0.02
EURO 18,5499 % % 1.4
GRAM ALTIN 1.035,24 % % 0,16
ÇEYREK A. 1.692,61 % % 0,16
BITCOIN 24.031,30 % 3.87
SON DAKİKA
resim yükle resim yükle gulsoylar-kasap-ersin-7.gif
Google News

Pamukova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alınacak..

Son Güncelleme :

24 Nisan 2019 - 13:01

Pamukova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alınacak..
resim yükle

Pamukova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18.04.2019 tarihli ve 2019-9 sayılı Kararı ile alınmasına karar verilen; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 2014/7 FON Kurulu kararlarıyla güncellenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar (Değişen maddeleri esas alınarak)” ve “4857 sayılı İş Yasası” uyarınca Vakıf bünyesinde çalıştırılmak üzere, aşağıda nitelik ve şartları belirtilen kadrolara, ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan KPSS sınavına giren ve geçerli bir KPSS3 puanı en az 60 olan adaylar arasından mülakat yapılmak suretiyle 1 (bir) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3 – Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak,
4 – Askerlik görevini yapmış, tecilli veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,
5 – Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, aktif araç kullanabiliyor olmak,
6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7- Yüksek Öğretim Kurumlarının en az Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.(YÖK denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.)
8 – İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS2017-2018) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
9 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
10 – Adli sicil kaydı bulunmamak.
11 – Son Başvuru tarihi itibariyle Sakarya İli Pamukova İlçesinde en az 1 yıl süre ile kesintisiz şekilde ikamet ediyor olmak.

B) DİĞER HUSUSLAR
a) Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden (alımı yapılacak personeller 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecektir.) Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hâlihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği Vakıf Mütevelli Heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez.
b) Mülakat sonucu, atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde adayın talebi halinde asılları iade edilecektir. (bir kopyaları Vakıfta kalacaktır) Belirtilen süre sonrası talepler dikkate alınmayacaktır.
c) İşe yerleştirilen adaydan, sözleşme imzalandıktan sonra, İlçemizde ikamet etmesi ile ilgili taahhüt alınacaktır.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE İŞİN SÜRESİ:
ÜCRET: İşe alınacak personele Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğü, Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve Karar No: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarıyla (değişen maddelere uygun olarak) belirlenecek tutar üzerinden ödenecektir.
Bu tutarlar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresi içinde bulunan personel başvuru sayfasında yaklaşık olarak yayımlanmaktadır.

İŞİN SÜRESİ: Daimi Sözleşmeli. (2 ay deneme süreli)

3- TÜM BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Aşağıda istenen belgelerin 22.04.2019 – 07.05.2019 tarihleri arasında – İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA, Vakfımıza elden teslim edilmesi gerekmektedir.13.05.2019 mesai bitiminden sonra yapılan evrak teslimleri dikkate alınmayacaktır.
a) Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu (Başvuru formu) ve Dilekçe, (www.pamukova.gov.tr adresinden temin edilebilir)
b) Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
c) TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi.
d) Nüfus Müdürlüğünden veya E-devlet Üzerinden alınacak Nüfus Aile Tablosu
e) Nüfus Müdürlüğünden veya E-devlet Üzerinden alınacak Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu (son 1 yıl ikamet değişikliğini gösterir)
f) 2017 yılı veya 2018 yılı KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
g) Son 6 ay içinde çekilmiş, 2 Adet vesikalık fotoğraf
h) Adli sicil kayıt belgesi (Adliye Binasından veya E-devlet üzerinden alınabilir)
ı) Özgeçmiş – CV (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
i) Bilgisayar Bilgisini gösterir sertifika veya Bilgisayar dersini aldığını gösterir Transkript.
j) Mezuniyet Transkript Örneği
k) Ehliyet Fotokopisi ile (varsa) Sertifika gibi nitelik belirten diğer belgeler.
l) Askerlik durumunu gösterir belge.

4 – BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANINA İLİŞKİN BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:
https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden 22.04.2019 – 07.05.2019 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır. Başvurular sadece Online olarak yapılmaktadır. Vakfımız şahsen başvuru almamaktadır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
22.04.2019 – 07.05.2019 tarihleri arasında Online başvuru yapmış olan adayların mutlaka 13.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını eksiksiz olarak Vakfa elden teslim etmeleri gerekmektedir. Online yapılan başvuru ön başvuru olup, Evrak teslim etmeyenler başvurmamış sayılacaktır.


Vakfımızca genel ve özel şartlar çerçevesinde teslim edilen evraklar incelenecek, ayrıca güvenlik soruşturmasının da sonuçlanması ile birlikte, mülakata girmeye hak kazanan adayların (5 katı kadar aday) listesi, daha sonra www.pamukova.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara telefon ve mail yoluyla adaylara bilgi verilecektir.
Duyurulan tarih ve saatte Mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Alım işine ait genel sonuçlar, Mütevelli Heyeti kararından sonra, www.pamukova.gov.tr adresinden ilan edilecek ve telefon yoluyla adaylara bildirilecektir. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.

5– BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
a) Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ile Başvuru genel ve özel şartlarının tam olarak sağlanması, evrakların tam ve eksiksiz olması sonrası yapılacak mülakat sonucu belirlenmektedir.
b) KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.
c) Mülakat, Vakıf Başkanı ve Mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri, dış görünüş ve kendini ifade edebilme konularında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir.


d) Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için “personel işe giriş formu” doldurularak sonuç sistem üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Sisteme kaydı yapılan adaylar, işe başlatılır.
g) Belirlenen adaydan, Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık (heyet) raporu istenir.
e) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.
f) Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.


NOT: Pamukova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alım işlemlerine yapılacak olan müracaatlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza sistem dışında yapılan şahsi müracaatlar kabul edilmeyecektir.

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
error: Content is protected !!
WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar Hattımız Üzerinden Pamukova İle İlgili Haber Değeri Taşıyan Resim veya Video'larınızı Göndermek Sizden Yayınlamak Bizden.