SON DAKİKA

Sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak işletmeler..

Bu haber 08 Mayıs 2020 - 3:48 'de eklendi.


Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı Pamukova da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar yayınlandı.. İşte İlçede açık olacak, eczane, fırın, petrol, lastikçi ve su dağıtım işletmeleri..

1- 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacaktır.

b) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri,

d) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

e) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

f) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

g)Her 50.000 nüfusa 1 adet ve her 50 km. ye 1 adet olmaküzere belirlenecek akaryakıt istasyonlarının tespiti için yapılan kura çekimi sonucunda;

09-10 Mayıs 2020 tarihlerinde:

  • Pamukova Merkez Yenice Mahallesi Dörtyol Mevkiindeki TP – MAVİM PETROL Akaryakıt İstasyonu,
  • BP- AYDIN ÖZDEMİR Akaryakıt İstasyonu,
  • Hayrettin Mahallesi D-650 Karayolu kuzeyindeki KADOİL- ARV PETROL Akaryakıt İstasyonlarının market ve lastik tamircileri ile,
  • Pamukova Dörtyol Mevkiindeki Yiğido Teknik Lastik servisinin açık olmasına,

Karar verilmiştir.

ğ) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

h) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ı) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

i) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

j) Temel gıda maddeleri ve hijyen malzemeleri üretim tesisleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda;

  • AKGIDA Süt Fabrikasının,
  • AKTÜL Kağıt Fabrikasının,

üretime devam etmesine, karar verilmiştir.

k) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

l) Oteller ve konaklama yerleri,

m) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

n) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı

veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

o) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

ö) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre;

  1. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz veya e- Devlet üzerinden tarımsal faaliyetlerine dair kaydı bulunanlar ve bu kişilerin tarımsal faaliyette yardımcılığını yapan aile fertleri (18 yaş altı hariç) ilgili muhtarlığın bilgisi olmak koşuluyla, sokağa çıkma yasağından muaf tutularak tarım arazilerinin bulunduğu lokasyon ve güzergâhlarda tarımsal faaliyetlerine devam edeceklerdir.
  2. İlçemizde faaliyet gösteren Süt Üreticileri Birliğine ait araçlar gerekli hijyen koşullarını sağlamak kaydıyla süt toplama işlemine devam edecektir.

3.Tarım arazilerinde üreticinin ihtiyacı olan damla sulama sistemlerini kuracak ruhsatlı firma yetkilileri;

4.Tarım alet ve makinalarının arızaları (tarımda kullanılması elzem olan ve mahalle içerisinde tedarik edilemeyecek alet ve makinaların arızaları) mümkünse servis hizmeti kullanılarak mahallinde değilse talebe binaen iş yerinde giderilecektir.

5.Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün İlçemizin imkânları ile karşılanması esastır. İnsan gücünün bu şekilde karşılanamadığı hallerde ilimizin diğer ilçelerinden gündelik olarak tarımsal faaliyette bulunmak maksadıyla ilçemize gelecek olan tarım işçileri için, işverenlerle ilgili muhtarlık arasında “Gündelik İşçi Talep Formu” ve “Gündelik İşçi Çalıştırma Taahhütnamesi” hazırlandıktan sonra tarımsal faaliyetlerine devam edeceklerdir.

6.İlçemizde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, arıcılık işletmeleri ve bitkisel üretim yapan işletmelerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerimizin üretimlerinin aksamaması adına bağlı oldukları muhtarın bilgisi dâhilinde faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

7.18 yaşından küçük 65 yaşından büyük kişiler gündelik tarım işçisi olarak değerlendirilmeyecek uygulanan yasaktan muaf olmayacaklardır.

r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanları,

s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ü) 06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu Genelgemiz çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

· Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

· Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu

görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

· Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla komisyon tarafından oluşturulan ekmek dağıtım planı doğrultusunda ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgelerinegörev yapacak araçlar ile dağıtım yapılması, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa SosyalDestek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

· Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar

günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).

B- 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNASI

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;

İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır.

04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak;

1) İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

2) İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir.

· Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ve 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

NÖBETÇİ ECZANELER:

  • 8 MAYIS CUMA (GECE) ÖVÜN ECZANESİ

Tel: 0 264 551 55 57

Adres: Yenice, Ankara Cd. No:131 Pamukova

  • 9 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ SEVGİ ECZANESİ

Tel: 0 264 551 35 81

Adres: Yenice, Ankara Cd. No:131/B

10 MAYIS PAZAR GÜNÜGÜVEN ECZANESİ

Tel:0 264 551 32 81

Adres: Elperek Mah. Ankara Cad. 128 Pamukova

NÖBETÇİ SU SERVİSİ YAPAN İŞLETMELER:

ŞAHİN TİCARET

TEL SU SİPARİŞ: 0 264 551 50 40 – 0 543 551 5040

HALKAR MARKET:

TEL SİPARİŞ: 0 264 551 43 00 – 0264 551 38 44

AÇIK OLACAK LASTİKÇİLER:
YİĞİDO LASTİK

TEL: 0542 212 78 42

ADRES: Yenice Mahallesi Fatih Caddesi Dört yol mevki PamukovaHABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar Hattımız Üzerinden Pamukova İle İlgili Haber Değeri Taşıyan Resim veya Video'larınızı Göndermek Sizden Yayınlamak Bizden.